fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
089-202-5459 •
fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
aimsgkth@gmail.com


บทความน่ารู้

 

สมาธิบำบัด “SKT” 7 เทคนิค พัฒนาร่างกายให้เยียวยาตัวเอง

 

สมาธิบำบัด แบบ SKT เป็นอย่างไร

สมาธิบำบัด แบบ SKT คือการทำสมาธิที่เกิดจากการผสานศาสนศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาร่างกายให้สามารถเยียวยาตัวเองได้ โดยมีหลักการสำคัญคือ ปรับการทำงานของร่างกายทั้งระบบให้อยู่ในภาวะปกติ ชื่อ SKT มาจากชื่อของผู้คิดค้น นั่นคือ รศ. ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.สมพร กล่าวว่า สมาธิแบบ SKT นี้ใช้เวลาวิจัยและทดลองเยียวยาผู้ป่วยมานานกว่า 20 ปี จนได้ผลสรุปออกมาเป็นเทคนิค 7 ประการ โดยผู้ฝึกไม่จำเป็นต้องปฏิบัติทุกเทคนิค เพราะแต่ละเทคนิคเหมาะสมกับสภาพร่างกายหรืออาการเจ็บป่วยของคนแต่ละคน

ทั้งนี้การทำสมาธิแบบ SKT สามารถทำควบคู่ไปกับการรักษาโรคได้ทุกรูปแบบ และทดสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติ ทั้ง 7 เทคนิคมีรายละเอียดดังนี้

 

ท่าที่ 1 และ 2 สำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการเจ็บป่วย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆ

ท่าที่ 1 นั่งในท่าตามสบาย หลับตา สูดหายใจเข้าลึก กลั้นไว้ประมาณ 3 วินาที และเป่าออกทางปากช้าๆ อย่างสม่ำเสมอจนสุด สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกให้ทำเช่นนี้ 20 ครั้ง ส่วนผู้ที่ชำนาญแล้วทำ 30 - 40 ครั้ง

 

ท่าที่ 2 ยืนตรง ชูมือสองข้างเหนือศีรษะ โดยต้นแขนต้องแนบที่ใบหูและนิ้วโป้งแตะกัน จากนั้นหายใจเช่นเดียวกับเทคนิคที่ 1 สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกให้ทำเช่นนี้ 20 ครั้ง ส่วนผู้ที่ชำนาญแล้วทำ 30 - 40 ครั้งจากนั้นค่อย ๆ ลดมือลงช้า ๆ จนมือแนบลำตัวโดยนับ 1 - 30 เป็นจังหวะ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมัน ความดันโลหิต เบาหวานและอาการปวดเมื่อยตามต้นคอ

 

ท่าที่ 3 – 5 สำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย ช่วยปรับสภาพร่างกายให้กลับเป็นปกติ

ท่าที่ 3 นั่งเหยียดเท้าราบไปกับพื้น ยืดหลังตรง และวางมือทั้งสองข้างไว้ที่หัวเข่าจากนั้นโน้มตัวไปด้านหน้า พร้อมกับสูดหายใจเข้าลึก กลั้นไว้ 3 วินาที จากนั้นเอนตัวไปด้านหลังพร้อมเป่าลมออกทางปากยาว ทำเช่นนี้ 30 ครั้ง เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อและข้อต่อ

 

ท่าที่ 4 ยืนในท่าสบาย นำมือทั้งสองข้างไพล่ไว้ด้านหลัง ก้าวเท้าไปด้านหน้าขณะยกเท้าขึ้นให้สูดหายใจเข้าลึก จากนั้นค่อยๆ วางเท้าลงพร้อมเป่าลมออกทางปากยาว ทำเช่นนี้ประมาณ 90 - 120 ครั้ง ช่วยบำบัดเรื่องโรคทางพันธุกรรม เบาหวานประเภทที่ 1 และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก

 

ท่าที่ 5 ยืนในท่าเดียวกับท่าที่ 2 จากนั้นหายใจเช่นเดียวกับท่าที่ 1 เมื่อครบ 1 รอบให้โน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยทำเช่นนี้ 30 ครั้งจนปลายนิ้วจรดที่พื้นพอดี หายใจเช่นเดิม 10 ครั้งในท่าปลายนิ้วจรดพื้นและค่อย ๆ ยืดตัวขึ้น โดยทำเป็นจังหวะเช่นเดียวกับท่าโน้มตัวลง พร้อมหายใจเช่นเดิม 30 ครั้ง กระทั่งกลับมาอยู่ในท่าเริ่มต้น จากนั้นค่อยๆ ลดมือลงช้าๆ โดยนับ 1-30 เป็นจังหวะการลดมือลง ช่วยบำบัดผู้ที่มีปัญหาอาการปวดหลัง ไหล่ และหัวเข่า

 

ท่าที่ 6 และ 7 เหมาะสำหรับผู้ป่วยหนัก ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย

ท่าที่ 6 สำหรับคนไข้ภาวะวิกฤติหรือคนไข้ในห้องไอซียูที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ แต่สมองยังคงรับรู้และได้ยินเสียงให้ใช้เป็นคำสั่ง เช่น ศีรษะเริ่มผ่อนคลายแขนเริ่มผ่อนคลาย เป็นต้น โดยพูดช้าๆ และย้ำคำว่าผ่อนคลายไปเรื่อยๆ ทำเช่นนี้ในทุกอวัยวะจนครบ 45 นาที

 

ท่าที่ 7 มี 2 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาที่ระดับเอว ค่อยๆ ขยับฝ่ามือเข้าประกบกันพร้อมหายใจเข้า และขยับออกจากกันพร้อมเป่าลมออกทางปากช้าๆ นับเป็น 1 ครั้ง ทำเช่นนี้ 30–40 ครั้ง ขั้นที่ 2 ยกมือในท่าเตรียมเช่นเดียวกับขั้นที่ 1 และยกมือทั้งสองข้างขึ้นระดับศีรษะ พร้อมหายใจเข้า และลดมือลงพร้อมเป่าลมออกทางปากช้าๆ นับเป็น 1 ครั้ง ทำเช่นนี้ 30–40 ครั้งใช้สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย เช่น มะเร็งอัมพาต ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น

 

สมาธิบำบัด SKT ทางเลือกใหม่ไร้โรค

เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ใช้คิดค้นสมาธิบำบัด SKT เพื่อบำบัด และเยียวยาผู้ป่วยโรคต่างๆ โดยผ่านการทดลองทั้งกับตัวเอง คนไข้ ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เข้าห้องแล็บ จนพัฒนารูปแบบสมาธิบำบัดออกมาได้ 7 เทคนิค สามารถบำบัดโรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็ง และ เอดส์ได้

รายการสารคดีเล่าเรื่องชีวิตของคนๆ หนึ่งหรือกลุ่มคนที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น จาก นวัตกรรมหรืองานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ในรายการ Change ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 13.00-13.30 น. ทาง Mahidol Channel

สามารถติดตาม Mahidol Channel

Facebook : www.facebook.com/mahidolchannel

Website : www.mahidolchannel.com

 

ที่มาภาพและคลิปวิดีโอ: Mahidol Channel มหิดล แชนแนล

http://goodlifeupdate.com/healthy-mind/dhamma/9742.html

ฝึกสมาธิ แบบ SKT บำบัดขยายหลอดเลือดสมองหัวใจช่วยพ้นวิกฤติได้

ฝึกสมาธิบำบัดขยายหลอดเลือดสมองหัวใจช่วยพ้นวิกฤติได้ กับ รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

สรุป สมาธิบำบัด แบบSKT