fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
089-202-5459 •
fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
aimsgkth@gmail.com


มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ด้วยปณิธานหลักของไอยรา แพลนเน็ต

“มุ่งมั่นสร้างคุณค่าสู่สังคม” ไอยราจึงมีแนวคิดที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักได้มุ่งมั่นทุ่มเท คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพจากธรรมชาติ ที่มีข้อมูลยืนยันในทางวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลที่โดดเด่นโดยนักวิทยาศาสตร์ของ ไอยรา แพลนเน็ตที่มีความปลอดภัยด้วยกรรมวิธีการผลิตขั้นสูงจนกลายเป็น “ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ชัดเจนและส่งต่อคุณค่าสู่ผู้บริโภค ด้วยความภูมิใจ”

...

 

– มีข้อมูลยืนยันทางวิทยาศาสตร์
– ความปลอดภัยของผู้บริโภค 100%
– ประสิทธิภาพสูง ใช้แล้วเห็นผล
– รับประกันความพึงพอใจ 100%
– ความตระหนักต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม

...

 

...

AIhealth กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลลัพธ์ของศาสตร์แห่งธรรมชาติที่ผสมผสานอย่างลงตัวกันกับนวัตกรรมมอบคุณค่าของการดูแลสุขภาพอย่างล้ำลึกที่ไม่เคยมีที่ไหน
AIbody กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลมอบสิ่งดีๆ ด้วยการดูแลอีกระดับที่คัดสรรจากธรรมชาติ

AILADA กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามโลกไม่เคยหยุดนิ่ง ต้องไม่หยุดพัฒนาเราเชื่อในคุณค่าจากธรรมชาติที่นำไปสู่การปรนนิบัติความงามที่ไม่มีสิ้นสุด
AIearth กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรนี่คือนวัตกรรมที่ถูกสร้างมาเพื่อดูแลธรรมชาติ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่งอกงามยิ่งกว่าเคย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ด้วยปณิธานหลักของไอยรา แพลนเน็ต “มุ่งมั่นสร้างคุณค่าสู่สังคม” ไอยราจึงมีแนวคิดที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักได้มุ่งมั่นทุ่มเท คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพจากธรรมชาติ ที่มีข้อมูลยืนยันในทางวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลที่โดดเด่นโดยนักวิทยาศาสตร์ของ ไอยรา แพลนเน็ตที่มีความปลอดภัยด้วยกรรมวิธีการผลิตขั้นสูงจนกลายเป็น “ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ชัดเจนและส่งต่อคุณค่าสู่ผู้บริโภค ด้วยความภูมิใจ”

5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์

1) มีข้อมูลยืนยันทางวิทยาศาสตร์
2) ความปลอดภัยของผู้บริโภค 100%
3) ประสิทธิภาพสูง ใช้แล้วเห็นผล
4) รับประกันความพึงพอใจ 100%
5) ความตระหนักต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม