fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
089-202-5459 •
fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
aimsgkth@gmail.com


งานวิจัย นวัตกรรม

...

มหัศจรรย์งาดำ โดย: ศ.ดร. ปรัชญา คงทวีเลิศ เจ้าของฉายา "King of Sesamin" นักวิจัยดีเด่น (สิ่งประดิษฐ์) ของสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2554 ผลงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาพื้นฐานและประยุกต์ใช้โปรตีนยึดจับไฮยาลูโรแนน เพื่อการวินิจฉัยโรคข้อเสื่อม โรคตับ และ โรคมะเร็ง” เป็นการค้นพบสรรพคุณมหัศจรรย์ของเซซามิน สารสกัดจากงาดำ

 

มหัศจรรย์งาดำ ตอนที่ 1

มหัศจรรย์งาดำ ตอนที่ 2

 

มหัศจรรย์งาดำ ตอนที่ 3

มหัศจรรย์งาดำ ตอนที่ 4

 

มหัศจรรย์งาดำ ตอนที่ 5

มหัศจรรย์งาดำ ตอนที่ 6

 

มหัศจรรย์งาดำ ตอนที่ 7

มหัศจรรย์งาดำ ตอนที่ 8

 

มหัศจรรย์งาดำ ตอนที่ 9

มหัศจรรย์งาดำ ตอนที่ 10

 

มหัศจรรย์งาดำ ตอนที่ 11

มหัศจรรย์งาดำ ตอนที่ 12