fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
089-202-5459 •
fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
aimsgkth@gmail.com


เซซามิน สารสกัดงาดำ

...

เซซามิน (Sesamin) มหัศจรรย์สารสกัดจากงาดำ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ไทยระดับชีวโมเลกุล
ได้รับสิทธิบัตรระดับโลก ก้าวใหม่แห่งการค้นพบพลังแห่งการเยียวยา

โดย: ศ.ดร. ปรัชญา คงทวีเลิศ เจ้าของฉายา "King of Sesamin" นักวิจัยดีเด่น (สิ่งประดิษฐ์) ของสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2554 ผลงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาพื้นฐานและประยุกต์ใช้โปรตีนยึดจับไฮยาลูโรแนน เพื่อการวินิจฉัยโรคข้อเสื่อม โรคตับ และ โรคมะเร็ง” เป็นการค้นพบสรรพคุณมหัศจรรย์ของเซซามิน สารสกัดจากงาดำ

 

...

 

เซซามิน เป็นสารลิกแนน (lignans ) ชนิดหนึ่งในงาดำซึ่งมีปริมาณมากที่สุด สารดังกล่าวคือสารชีวโมเลกุลที่ทำหน้าที่ ป้องกันตัวเองจากศัตรูพืช รายงานวิจัยที่ผ่านมามากมายต่างค้นพบว่า สารเซซามินมีคุณสมบัติทางชีวภาพสูงมาก สามารถสรุปได้ดังนี้

 

1) ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน (Fatty Acid Oxidation)
2) ช่วยลดคอเลสเตอรอล (Reduction of Cholesterol) ทั้งในด้านการยับยั้งการสังเคราะห์ และการดูดซึมคอเลสเตอรอล
3) ช่วยลดไขมันในเลือด (Hypolipidemic Effect)
4) ช่วยเสริมประสิทธิภาพของวิตามินอีเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า (Enhancement of Vitamin E)
5) ปกป้องระบบประสาท (Neuroprotective Effect) ด้วยการยับยั้งปฏิกริยาการเติมออกซิเจนของอะมีลอยด์โปรตีน จึงเป็นกลไกที่ช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ได้
6) ป้องกันภาวะพร่องออกซิเจนและภาวะอนุมูลอิสระสูง (Effect on Hypoxic and Oxidative Stress)
7) มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง (Antioxidant Effect)
8) มีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบ (Anti-Inflammatory Effect)

 

จากการศึกษาวิจัยของ ดร.ปรัชญาและทีมงาน ทำให้ค้นพบสรรพคุณของสารเซซามินว่า สามารถช่วยยับยั้ง การเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคข้อเสื่อม ที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อน และค้นพบกลไกการทำงานของสารเซซามินที่มีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบได้ทุกชนิด ตั้งแต่การอักเสบ ของกระดูก การอักเสบของตับ ปอด และอื่นๆ จึงได้มีการวิจัยต่อยอดความรู้จาก เรื่องกระดูกไปสู่การศึกษาเรื่อง มะเร็ง ตับแข็ง ตับอักเสบ ปอดอักเสบ และ การติด เชื้อไวรัส H1N1 จึงทำให้พบประสิทธิภาพของเซซามิน ซึ่งเป็นสารสกัดจากงาดำที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งการเยียวยาความเจ็บป่วยของมนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

รักษาโรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า สารเซซามิน สามารถลดการสลายของเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนได้ โดยพบว่า กลไกนั้นเกินจากการไปยับยั้งการส่งสัญญาณของสาร pro-inflamamatory cytokine ชนิด (inter leukin-1 beta) IL-1 beta ซึ่งเป็นตัวหลักที่ก่อให้เกิดการอักเสบภายในเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน

ป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่พบมากในหญิงวัยหมดประจำเดือน สาเหตุเกิดจากการทำงานของเซลล์กระดูกที่ผิดปกติไป โดยเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างกระดูกออสทีโอบลาส(Osteoblast) ทำหน้าที่ลดลง ในขณะที่เซลล์ที่ทำหน้าที่สลายกระดูกออสทีโอคลาส(Osteoclast) ทำหน้าที่มากขึ้น จากการศึกษาพบว่า สารเซซามิน สามารถเพิ่มความสามารถของเซลล์ Osteoblast ในการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกได้

ยับยั้งเซลล์มะเร็งโดยทำให้มะเร็งมีอายุสั้น มีการศึกษาวิจัยพบว่า เซซามิน เป็นสารที่มีคุณสบบัติช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง โดยทำให้เซลล์มะเร็งมีอายุสั้นลง จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ ผลปรากฏว่า สารเซซามิน สามารถลดการแสดงออกของโปรตีน Cyclin D1 ได้โดยการไปกระตุ้นการสลาย Proteasome เมื่อ Cyclin D1 หมดฤทธิ์ เซลล์มะเร็งก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสลายตัวเองตามปกติ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ลดอาการปอดอักเสบ จากการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า สารเซซามิน ช่วยลดอาการปอดอักเสบได้ เนื่องจาก เซซามิน มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด Cytokine storm อันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายที่รุนแรงกว่าปกติ ต่อการจู่โจมของเชื้อโรค จนทำให้เกิดการสะสมสารที่จะใช้ทำลายเชื้อโรคมากเกินไปในปอด เป็นผลให้ปอดอักเสบ เมื่อสารเซซามิน เข้าไปยับยั้งปฏิกิริยาดังกล่าว ทำให้สารทำลายเชื้อโรคที่ร่างกายผลิตขึ้นมีปริมาณที่สมดุล การอักเสบของปอดก็ลดลงด้วย

ช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นการทำงานของตับ สารเซซามินในเมล็ดงาดำ มีสรรพคุณช่วยให้เซลล์ตับฟื้นตัวได้ดีขึ้น (Promote Liver Regeneration) นอกจากหน้าที่ ในการปกป้องตับมิให้เสื่อมสภาพจากการสะสมของสารพิษมายาวนานแล้ว สารเซซามิน ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษของตับด้วยการกระตุ้นเอนไซม์ใน Microsomal ของตับ ให้มีความสามารถในการกำจัดแอลกอฮอล์ประเภท Ethanol รวมทั้งกระตุ้นเอนไซม์กูลต้าไทโอน รีดัคเตส (Glutathione Reductase)

ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ มีงานวิจัยมากมายยืนยันแล้วว่า สารเซซามิน สามารถยับยั้งปฏิกิริยาการเติมออกซิเจนของโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ได้

ปกป้องเซลล์ประสาท จากรายงานวิจัยพบว่า สารเซซามิน สามารถปกป้องการทำลายเซลล์ อันเนื่องมาจากภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้ โดยป้องกันมิให้เซลล์เข้าสู่โปรแกรมการฆ่าตัวเอง โดยเฉพาะเซลล์ประสาท และปลายประสาท จึงส่งผลดีต่อผู้ป่วยเบาหวานที่ช่วยลดปัญหาปลายประสาทเสื่อม

คุณประโยชน์ของ “เซซามิน” และแร่ธาตุสำคัญอื่น ๆ ในงาดำ 8 ประการ

1. ช่วยต้านการอักเสบ ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อกระดูกอักเสบ โรคข้อเสื่อม และอีกหลายโรคร้ายสำคัญ (Anti-inflammatory Effect)
สารเซซามินในน้ำมันงาดำช่วยยับยั้งไอแอลวันเบต้า (Interleukin-1 Beta, IL-1 Beta) ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการทำให้กระดูกอ่อนสลาย ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ โรคเบาหวาน ฯลฯ ช่วยในการกำจัดสารพิษของตับ ทำให้ตับทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะในน้ำมันงาดำยังมีวิตามินอี กรดไขมันโอเมก้า 3 ธาตุสังกะสี ทองแดง ฯลฯ ที่ช่วยต้านการอักเสบได้ดี

2. ช่วยต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Effect)
อันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคร้ายและการเสื่อมของร่างกาย ด้วยในน้ำมันงาดำประกอบไปด้วยสาร เซซามิน วิตามินอี ธาตุสังกะสี วิตามินบี 1, 2, 3, 5, 6, 9 ทองแดง ไอโอดีน ใยอาหาร ฯลฯ ซึ่งสำคัญต่อการช่วยต้านอนุมูลอิสระ

3. ช่วยเสริมในการทำงานของวิตามินอี (Enhancement of Vitamin E)
ทำให้ชะลอความชรา ไม่แก่เร็ว ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากมีสารเซซามิน ธาตุสังกะสี ฯลฯ ที่ช่วยเสริมการทำงานของวิตามินอีให้ดียิ่งขึ้น

4. ลดปฏิกิริยาความเครียดระดับเซลล์ในเนื้อเยื่อต่างๆ (Effect on Hypoxic and Oxidative Stresses)
ทำให้คลายเครียด นอนหลับสบาย ส่งผลให้ระบบการทำงานในร่างกายดีขึ้นโดยรวม โดยสารเซซามิน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุสังกะสี แมกนีเซียม ธาตุเหล็ก แคลเซียม ฯลฯ ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในน้ำมันงาดำจะไปช่วยคลายความเครียดและกระตุ้นการทำงานในเนื้อเยื่อต่างๆ

5. ช่วยลดการดูดซึมและการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล (Reduce of Cholesterol)
ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว ป้องกันโรคหัวใจ ทำให้ระบบหัวใจแข็งแรง ช่วยกระตุ้นประสาทเรื่องการหดตัวของกล้ามเนื้อและการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้เป็นไปอย่างปกติ เนื่องจากสารสำคัญในน้ำมันงาดำ เช่น สารเซซามิน กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน กรดไขมันโอเมก้า 3 กรดไขมันไลโนเลอิก กรดไขมันโอเมก้า 9 ฯลฯ มีส่วนช่วยในการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล

6. ช่วยในการเผาผลาญสลายไขมัน (Effect on  Fatty Acid Oxidation)
ลดความอ้วนแบบธรรมชาติ ปลอดภัย เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กระชับ โดยในน้ำมันงาดำมีสารเซซามิน ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ฯลฯ ที่ช่วยในการเผาผลาญสลายไขมัน (Fat Burn)

7. ช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลล์ ในระบบประสาท (Neuroprotective Effect)
ทำให้สมองทำงานดี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ความจำเสื่อม เพราะมีสารสำคัญอย่างเซซามิน ธาตุเหล็ก โพแทสเซียม ฯลฯ ที่ช่วยป้องกันการเสื่อมของระบบประสาท

8. ทำให้ระดับไขมันอยู่ในสัดส่วนที่พอดี (Hypolipidemic Effect)
ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอัตราส่วนของไขมันในร่างกาย ลดปริมาณของคอเลสเตอรอล มีไขมันดีมากขึ้น ป้องกันโรคหัวใจ ลดความดันโลหิตสูงได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากสารสำคัญในน้ำมันงาดำ เช่น สารเซซามิน กรดไขมัน โอเมก้า 3 กรดไขมันไลโนเลอิก กรดไขมันโอเมก้า 9 ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ฯลฯ ซึ่งช่วยให้ระดับไขมันอยู่ในสัดส่วนที่พอดี

ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ

* "สรรพคุณมหัศจรรย์แห่งเซซามิน สารสกัดจากงาดำ" โดย ศ.ดร. ปรัชญา คงทวีเลิศ

* “งาดำ ราชินีแห่งพืชน้ำมัน ราชันย์แห่งธัญพืช” โดย ศ.ดร. ปรัชญา คงทวีเลิศ


ครั้งแรกของโลก! นักวิจัย มช. พบสารเซซามิน จากงาดำ รักษามะเร็ง โรคสมอง และโรคข้อเสื่อมกระดูกพรุน ได้!!!!!!

นักวิจัยภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วิจัยและค้นพบว่า "งาดำ" ว่ามี "สารเซซามิน" ที่ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง และช่วยฟื้นฟูสภาพเซลล์ที่เสื่อมได้เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การศึกษาวิจัยเรื่องการรักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายของคนไม่ว่าจะเป็นคนปกติ ผู้ป่วยหรือคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วย ก็มีมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับเรื่องของอาหารเสริมในปัจจุบันก็พบว่า มีหลากหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่จะมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ และบางยี่ห้อก็มีการแอบอ้างสรรพคุณต่างๆ มากมาย จนอาจจะเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว ในเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชน ประกอบกับงานวิจัยที่ได้เริ่มศึกษานี้ ก็อยากจะทำให้นอกเหนือแค่งานวิจัย ที่อยู่บนหิ้ง แต่ต้องการวิจัยและนำมาช่วยเหลือประชาชนได้จริง จึงได้ค้นคว้าหาพืชต่างๆ ในประเทศกระทั่งได้ค้นพบว่า "งาดำ" นั้นมีสรรพคุณมากมาย ตั้งแต่อดีตกว่า 4,000 ปี ก็มีการทานงาดำ กันมาตลอด ไม่เคยมีใครทานงาดำแล้วเป็นโรคจึงได้นำมาวิจัยถึงคุณประโยชน์อย่างแท้จริงว่ามีสรรพคุณอะไรบ้าง ศ.ดร.ปรัชญา กล่าวต่อไปอีกว่า จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนมาทุนวิจัยจากเซเรบอส อวอร์ด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการวิจัยนวัตกรรมทางเคมี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ก็ได้เริ่มศึกษาวิจัยมาตั้งแต่ปี 2553 กระทั่งมาประสบความสำเร็จในปีนี้ โดยได้ค้นพบว่าในเมล็ดงาดำ มีสารเซซามินอยู่ภายในซึ่งสารตัวนี้สามารถที่จะช่วยในการยับยั้งการพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์สลายกระดูก ที่ให้เกิดโรคข้อเสื่อม โรคกระดูกพรุนได้ โดยจะเข้าไปทำให้แคลเซียมประสานกับกระดูกเพิ่มมากขึ้น

 

...

 

นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของโรคสมอง ไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองเส้นเลือดแตก ที่ทำให้เป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยสารเซซามินจะเข้าไปช่วยปกป้องเซลล์ประสาทที่ยังดีอยู่ และช่วยฟื้นฟูเซลล์ประสาทที่เสื่อมสภาพ สุดท้ายยังช่วยในเรื่องโรคมะเร็ง ที่ถือเป็นโรคที่เกิดมากเป็นอันดับ 1 ในขณะนี้ซึ่งเซลล์มะเร็งนั้นจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เพราะมีเส้นเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างการหล่อเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งนั้นๆ จากนั้นก็จะแพร่กระจายไปเรื่อย ซึ่งสารเซซามินก็จะเข้าไปปกป้องเซลล์พร้อมกับตัดวงจรหรือลดเส้นเลือดใหม่ที่เป็นน้ำเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งพร้อมกับค่อยๆ ฟื้นฟูสภาพเซลล์ให้กลับคืนมา โดยผลการวิจัยในห้องทดลองที่ได้ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท ได้ทดสอบกับไข่ไก่ที่ปกติจากนั้นได้ทำการฉีดเซลล์หรือสารพิษเข้าไป ก็พบว่าไข่ไก่จะเกิดอาการเป็นพิษหรือคล้ายกับการเป็นมะเร็ง จากนั้นก็ทำการฉีดสารเซซามิน เข้าไปก็พบว่าการฟื้นฟูของเซลล์เริ่มกลับคืนมาและได้ทดสอบด้วยการฉีดสารเซซามินเข้าไปในไข่ไก่ปกติ แล้วเมื่อเวลาผ่านไป 6ชั่วโมงถึงฉีดสารพิษ หรือเซลล์มะเร็งเข้าไป ก็พบว่ามีการปกป้องเซลล์ได้มากกว่าไข่ไก่ที่ไม่ถูกฉีดสารเซซามินอย่างเห็นได้ชัด ต่อมาก็ได้นำเมล็ดงาดำไปทำการผลิตเป็นแบบแคปซูล คล้ายกับรูปแบบอาหารเสริมต่อมาก็ได้ผู้สนใจนำไปทดลองกินดู โดยเป็นผู้ป่วยทั้งโรคสมอง และโรคมะเร็งซึ่งผู้ป่วยโรคสมองบางรายนั้น การรักษาได้ไปถึงที่สุดจากทางแพทย์แล้วและทางแพทย์ได้ให้กับไปพักฟื้นที่บ้าน ซึ่งก็ได้นำสารสกัดจากเมล็ดงาดำกลับไปทานควบคู่กับยา ก็พบว่าหลังจากผ่านไป 6 เดือน เริ่มกลับมาคุยได้ จากการที่กลายเป็นคนอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเจ้าชายนิทรานอนลืมตาแต่ขยับตัวและพูดไม่ได้ ก็กลับมาพูดได้ โดยผู้ป่วยที่เคยนำไปทานมีอายุต่ำกว่า 10 กว่าปี ประสบอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาล ลืมตาได้อย่างเดียวขณะนี้เด็กคนดังกล่าวสามารถที่จะไปโรงเรียน และความจำกลับมาเป็นปกติอีกรายเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองขนาดใหญ่ ต้องผ่าตัดแต่หลังจากที่ได้นำสารสกัดไปทานร่วมกับยา ก็พบว่าเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ที่คอก็ค่อยๆ ยุบหายไป โดยไม่ต้องผ่าตัด รายที่สามเป็นหญิงที่เป็นมะเร็งและทำการรักษาด้วยการคีโมมาแล้ว ทำให้ผมร่วงหมดก็ได้ทดลองทานควบคู่กับยาที่ทานปกติ ขณะนี้ก็กลับมาเป็นปกติและผมขึ้นปกติหมดแล้วและยังมีอีกหลายรายที่ได้ทำการทดสอบและก็ดีขึ้นจึงถือว่างานวิจัยชิ้นนี้ประ สบความสำเร็จสามารถนำมาใช้เป็นอาหารเสริมได้โดยไม่มีผลข้างเคียงข้อมูลข่าวจาก ไทยรัฐ

"งาดำ" กับการป้องกันภาวะวัยทองและต้านมะเร็งเต้านม

 

...

 

เมล็ดงา ประกอบด้วย น้ำมันประมาณ 40-59% โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามินและธาตุต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ คือวิตามินอี และสารประกอบกลุ่มลิกแนน เช่น เซซามิน และเซซาโมลิน ในระหว่างกระบวนการทำน้ำมันงาและการนำเมล็ดงาไปคั่ว สารเซซาโมลิน จะเปลี่ยนเป็นเซซามอล ส่วนสารเซซามินสามารถถูกเปลี่ยนโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไปเป็นสาร2 ชนิด คือ เอ็นเทอโรไดออลล์ และเอ็นเทอโรแล็กโตน ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีรายงานว่าสารทั้ง 2 ชนิดนี้มีฤทธิ์ในการป้องกันมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากได้

 

...

 

เอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญต่อร่างกายโดยควบคุมระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท และระบบไหลเวียนของเลือดและหัวใจ พบว่า เอสโตรเจนสามารถกระตุ้น และส่งเสริมการเกิดมะเร็งเต้านมชนิดที่เซลมะเร็งมีตัวรับเอสโตรเจนชนิดอัลฟ่า ซึ่งมะเร็งชนิดดังกล่าว สามารถรักษาได้ด้วยยาในกลุ่มที่ต้านฤทธิ์ หรือยับยั้งการผลิตเอสโตรเจน ในสตรีวัยทอง การสร้างเอสโตรเจนลดน้อยลง ก่อให้เกิดกลุ่มภาวะโรควัยทอง ที่สำคัญคือภาวะกระดูกพรุน ซึ่งการรักษาโดยเสริมปริมาณเอสโตรเจนสามารถป้องกัน และลดกลุ่มอาการวัยทองได้ พืชหลายชนิดมีสารที่ออกฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนเรียกเป็นกลุ่มใหญ่ว่า Phytoestrogen โดยสารในกลุ่มนี้ มีความสามารถที่จะกระตุ้นตัวรับเอสโตรเจนได้ แต่มักจะมีฤทธิ์ที่อ่อนกว่าเอสโตรเจน พบว่าการรับประทานพืชที่มีสารในกลุ่ม Phytoestrogen สามารถลดอาการของภาวะวัยทองได้ นอกจากนี้ยังพบว่า Phytoestrogen สามารถป้องกันการเกิดของมะเร็งเต้านมและอาจมีฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม

 

......

 

จากผลงานการวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ มช. ได้ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเมล็ดและน้ำมันงาต่อมะเร็งเต้านม โดยการวิจัยคลอบคลุมสารสกัด 3 ชนิดคือ เซซามิน เซซาโมลินและเซซามอล ผลการวิจัยพบว่า สารสกัดจากงาทั้งสามชนิด มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลมะเร็งเต้านม โดยขึ้นอยู่กับระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจน การศึกษากลไกในระดับโมเลกุลพบว่า ในสภาวะที่มีเอสโตรเจน สารสกัดจากงา มีฤทธิ์ลดการทำงานของตัวรับเอสโตรเจน ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการเจริญของเซลมะเร็งเต้านม แต่ในสภาวะที่ไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน หรือมีเอสโตรเจนในความเข้มข้นต่ำ สารสกัดจากงาจะออกฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจน โดยกระตุ้นการแสดงออกของยีนที่ควบคุมโดยเอสโตรเจนเช่น pS2 และprogesterone receptor ซึ่งเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม โดยฤทธิ์ของสารสกัดจากงามีฤทธิ์อ่อนกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับฮอร์โมนเอสโตรเจน ทั้งนี้ระหว่างสาร 3 ชนิดพบว่า เซซามอลมีฤทธิ์สูงสุดผลการวิจัยนี้แสดงว่าสารจากงาคือ เซซามิน เซซาโมลิน และเซซามอล จัดเป็นกลุ่มPhytoestrogen ซึ่งอาจมีผลป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรีวัยเจริญพันธุ์ และอาจใช้แทนฮอร์โมนเอสโตรเจนในสตรีหลังหมดประจำเดือน เพื่อรักษากลุ่มอาการวัยทอง แต่จะมีข้อควรระวังเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมในสตรีวัยทอง สิ่งที่ควรคำนึงอีกข้อหนึ่งคือ การวิจัยพบว่า ปริมาณของสารลิกแนนดังกล่าวในเมล็ดงา มีความแตกต่างกันมากในงาแต่ละสายพันธุ์ ดังนั้น ปริมาณงาหรือน้ำมันงาที่จะบริโภค เพื่อให้ได้สารสำคัญดังกล่าวในปริมาณที่ออกฤทธิ์ จึงแตกต่างไปตามสายพันธุ์ของงาสารเซซามินมีผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์จากทั้งในและต่างประเทศ และตรวจพบมากใน ผลิตภัณฑ์เอมมูร่า เซซามิน

A I M M U R A ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
"เอมมูร่า เซซามิน สารสกัดงาดำ" (ตรา ไอยรา แพลนเน็ต)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จาก เซซามินงาดำ รำข้าวสีนิล และผงแป้งข้าวหอมมะลิ

นวัตกรรมอาหาร ของนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยที่คิดค้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "เอมมูร่า เซซามิน สารสกัดงาดำ" จากงานวิจัยที่ดีที่สุดของศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ที่นำงาดำ รำข้าวสีนิลและผงแป้งข้าวหอมมะลิสุกมารวมไว้ด้วยกัน

สารสกัดจากเมล็ดงาดำหรือสารเซซามิน จัดว่าเป็นสารลิกแนน (Lignans) เพราะในเซซามินมีลิกแนนเป็นปริมาณมากที่สุด สารนี้คือสารชีวโมเลกุลที่ทำหน้าที่ป้องกันตัวเองจากศัตรูพืชรายงานการวิจัยมากมาย

 

...

 

ความปลอดภัยจากการทดลองจากการที่ได้รับเซซามินนาน 8 สัปดาห์ พบว่ามีเซซามินเหลืออยู่ในตับปริมาณน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าไม่มีการสะสมหรือตกค้างที่ตับ งาดำจัดเป็นธัญพืชที่ให้ประโยชน์มากมายต่อสุขภาพและมีสารอาหารครบถ้วนซึ่งนับว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและยังไม่ก่อให้เกิดการสะสมในร่างการจัดว่าเป็นสรรพคุณมหัศจรรย์แห่งเซซามิน

เซซามิน (Sesamin), สารสกัดงาดำ

 

...

 

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัย ที่ได้ทำการศึกษาที่หน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิด (Thailand Excellence Center for Tissue Engineering and Stem Cells) พบว่า

 

1. สารสกัดเซซามินบริสุทธิ์ สามารถยับยั้งการทำงานของสารสื่ออักเสบ ชนิด IL-1 Beta ได้ โดยการศึกษา ได้ทำการวิจัยในเซลล์กระดูกอ่อนที่ถูกกระตุ้นด้วย IL-1 Beta และเซซามิน จากนั้นทำการศึกษาระดับโมเลกุลและพบว่า สารเซซามิน สามารถยับยั้งการออกฤทธิ์ของ IL-1 Beta ได้ เป็นผลทำให้มีการลดลงของเอนไซม์ MMP13 ที่ไปย่อยสลายคอลลาเจนและสารชีวโมเลกุลอื่นในกระดูกอ่อน ได้อย่างชัดเจน

2. สารสกัดเซซามินบริสุทธิ์ สามารถลดปริมาณการสร้าง หรือสังเคราะห์ของสารสื่ออักเสบชนิด Interleukin-1 Beta และ Tumor Necrosis Factor-Alpha ได้ ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาวิจัย โดยการกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 ซึ่งเป็นผลทำให้การหลั่งสารสื่ออักเสบเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อได้รับสารสกัดเซซามิน ร่วมด้วย จะทำให้มีการสร้าง และปล่อยสารสื่ออักเสบ IL-1 Beta ออกมาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน แสดงดังรูป

 

 

...

 

จากรูปแสดงให้เห็นว่า สารสกัดงาดำ เซซามิน สามารถยับยั้งการสร้างและปล่อยสารสื่ออักเสบออกมาจากเม็ดเลือดขาว

 

3. เมื่อทำการศึกษาวิจัยในอาสาสมัคร โดยให้กินแคปซูลงาดำ รำข้าวสีนิลและแป้งข้าวที่ผ่านขบวนการนึ่งพิเศษขนาดบรรจุ 500 mg. จำนวน 2 แคปซูล ตอนเช้า และเย็น เป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อทำการตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่สร้างสารชีวโมเลกุลชนิด Interleukin-2 (IL-2) และ Interferon Gamma ซึ่งเป็นสารชีวโมเลกุลที่ผลิตขึ้นมาจากเม็ดเลือดขาว และมีคุณสมบัติที่สามารถไปกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิต้านทานมากขึ้น ซึ่งพบว่า มีการเพิ่มขึ้นของ Cytokines ทั้งสองชนิดในเลือดของอาสาสมัครทุกคน แสดงดังรูป

 

 

...

 

เซซามิน งานวิจัยระดับโมเลกุลที่คนไทยควรภาคภูมิใจ

ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่า งาดำ พืชเมล็ดเล็กๆ แต่มีคุณประโยชน์มหาศาล จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชินีแห่งพืชน้ำมัน ราชันแห่งธัญพืช”โดยได้วิจัยเกี่ยวกับสารสกัดงาดำ “เซซามิน”เพื่อนำมาแปรรูปเป็นอาหารเสริม เนื่องจากปัจจุบันมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีการอวดอ้างสรรพคุณต่างๆและบางยี่ห้อมีราคาแพง สารเซซามิน คือ สารสกัดจากเมล็ดงาดำ จากงานวิจัยพบว่า สารเซซามินนั้นสามารถไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวให้สร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยตัวเอง เราสามารถสกัดสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากงาได้เรียกว่าเซซามิน ซึ่งเป็นสารกลุ่มที่เรียกว่า ลิกแนน โดยพบว่า เซซามินมีผลต่อการช่วยทำงานของตับ เช่นช่วยกำจัดอนุมูลอิสระช่วยฟื้นฟูเซลล์ตับ ช่วยกระตุ้นเอมไซม์ที่ช่วยทำลายสารพิษในตับคือ microsomal ethanol oxidizing enzymesและช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ glutathione reductase และเซซามินยังช่วยบำรุงประสาท ช่วยให้นอนหลับ ป้องกันอัลไซเมอร์ สามารถลดการเสื่อมของร่างกาย และยังสามารถช่วยฟื้นฟูระบบเซลล์ต่างๆภายในร่างกายและยังค้นพบว่าสารเซซามินนั้นยังสามารถไปกระตุ้นทำให้เซลล์สร้างกระดูกได้ ยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อน เหมาะสำหรับคนที่ปัญหากับกระดูก โรคข้อเสื่อม และโรคกระดูกพรุน สารสกัดซึ่งเป็น งานวิจัยที่ทำขึ้นในห้องแลป เซซามินออกฤทธิ์ในระดับโมเลกุล ช่วยเร่งปฏิกิริยาการสลายกรดไขมัน คือช่วยเร่งปฏิกิริยา bete-oxidation ของกรดไขมัน ลดระดับคอเลสเตอรอล ทั้งการดูดซึม และการสังเคราะห์ภายในตับ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวิตามินอี โดยทำให้วิตามิน อี มีอายุยาวนานมากขึ้น สารเซซามินยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายสำหรับร่างกายมนุษย์และยังป้องกันการเสื่อมของร่างกายให้แข็งแรงได้อีกด้วย

สารสกัดงาดำ คือ เซซามิน (Sesamin)

 

...

 

 

1.ช่วยฟื้นฟูร่างกาย เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อกระดูกอักเสบ โรคข้อเสื่อม และอีกหลายโรคร้ายสำคัญ(Anti-inflammatory Effect)สารเซซามินในงาดำช่วยยับยั้ง ไอแอลวันเบต้า (Interleukin-1 Beta, IL-1 Beta) ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการทำให้กระดูกอ่อนสลาย ช่วยในการกำจัดสารพิษของตับ ทำให้ตับทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะในน้ำมันงาดำยังมีวิตามินอี กรดไขมันโอเมก้า 3 ธาตุสังกะสี ทองแดง ฯลฯ ที่ช่วยต้านการอักเสบได้ดี

2. ช่วยต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Effect)อันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคร้ายและการเสื่อมของร่างกาย ด้วยในน้ำมันงาดำประกอบไปด้วยสาร เซซามิน วิตามินอี ธาตุสังกะสี วิตามินบี 1, 2, 3, 5, 6, 9 ทองแดง ไอโอดีน ใยอาหาร ฯลฯ ซึ่งสำคัญต่อการช่วยต้านอนุมูลอิสระ

3. ช่วยในการเผาผลาญสลายไขมัน (Effect on Fatty Acid Oxidation)ลดความอ้วนแบบธรรมชาติ ปลอดภัย เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กระชับ โดยในงาดำ มี สารเซซามิน ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ฯลฯ ที่ช่วยในการเผาผลาญสลายไขมัน (Fat Burn

4.ทำให้ระดับไขมันอยู่ในสัดส่วนที่พอดี (Hypolipidemic Effect)ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอัตราส่วนของไขมันในร่างกาย ลดปริมาณของคอเลสเตอรอล มีไขมันดีมากขึ้นเนื่องจากสารสำคัญงาดำ เช่น สารเซซามิน กรดไขมัน โอเมก้า 3 กรดไขมันไลโนเลอิก กรดไขมันโอเมก้า 9 ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ฯลฯ ซึ่งช่วยให้ระดับไขมันอยู่ในสัดส่วนที่พอดี

5. ช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลล์ ในระบบประสาท (Neuroprotective Effect)ทำให้สมองทำงานดี เพราะมีสารสำคัญอย่าง เซซามิน ธาตุเหล็ก โพแทสเซียม ฯลฯ ที่ช่วยป้องกันการเสื่อมของระบบประสาท

6. ช่วยลดการดูดซึมและการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล (Reduce of Cholesterol) ช่วยกระตุ้นประสาทเรื่องการหดตัวของกล้ามเนื้อและการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้เป็นไปอย่างปกติ เนื่องจากสารสำคัญในน้ำมันงาดำ เช่น สารเซซามิน กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน กรดไขมันโอเมก้า 3 กรดไขมันไลโนเลอิก กรดไขมันโอเมก้า 9 ฯลฯ มีส่วนช่วยในการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล

7. ลดปฏิกิริยาความเครียดระดับเซลล์ในเนื้อเยื่อต่างๆ (Effect on Hypoxic and Oxidative Stresses)ทำให้คลายเครียด นอนหลับสบาย ส่งผลให้ระบบการทำงานในร่างกายดีขึ้นโดยรวม โดยสาร เซซามิน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุสังกะสี แมกนีเซียม ธาตุเหล็ก แคลเซียม ฯลฯ ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ใน น้ำมันงาดำ จะไปช่วยคลายความเครียดและกระตุ้นการทำงานในเนื้อเยื่อต่างๆ

8. ช่วยเสริมในการทำงานของวิตามินอี (Enhancement of Vitamin E)ทำให้ชะลอความชรา ไม่แก่เร็ว ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากมีสาร เซซามิน ธาตุสังกะสี ฯลฯ ที่ช่วยเสริมการทำงานของวิตามินอีให้ดียิ่งขึ้น

 

รำข้าวสีนิล

 

...

 

นักวิจัยไทยค้นพบสารในรำข้าวสีนิล เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม และในรำข้าวสีนิลยังมีประโยชน์อีกมากมายทีมวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นพบในรำข้าวสีนิล ซึ่งมีทั้งจมูกข้าวและเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดที่ถูกขัดออกมา ซึ่งนักวิจัยทั่วโลกรู้ดีว่าอุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามินมากมาย โดยเฉพาะสารแอนโทไซยานิน ช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ ที่พบได้ในผักผลไม้สีแดงหรือม่วงทีมวิจัยใช้เวลาเกือบ 2 ปี จนค้นพบกลไกสารบางชนิดในแอนโทไซยานินที่ยับยั้งการเสื่อมของกระดูกได้ หลังทดลองเลี้ยงกระดูกอ่อนในเนื้อเยื่อ และฉีดสารให้กระดูกเสื่อมสลาย จากนั้นฉีดสารที่พบเข้าไป พบว่ายับยั้งรักษาการเสื่อมได้ดี โดยได้ส่งงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติและเตรียมจดสิทธิบัตรแล้ว โดยข้าวสีนิลทุกพันธุ์จะมีสารชนิดนี้อยู่ แต่ทีมวิจัยพบว่าข้าวก่ำน่านมีสารชนิดนี้สูงกว่าพันธุ์อื่นรำข้าวสีนิลหรือข้าวสีนิลซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่มีคุณค่าทางอาหารสำคัญอยู่ที่เยื่อหุ้มเมล็ดและสีของข้าว

การบริโภคข้าวสีนิลเป็นวิถีทางหนึ่งของการบริโภคเพื่อสุขภาพ

 

1.เยื่อหุ้มเมล็ดข้าว(ส่วนที่เป็นรำข้าว)มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคกระเพาะอาหาร
2.ช่วยป้องกันการดูดซึมไขมันชนิดอิ่มตัวเข้าสู่กระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดี
3.สารแอนไทไซยานิน ช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ
4.ลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด
5.บำรุงสายตา

 

แป้งข้าวหอมมะลิที่ผ่านขบวนการที่ทำให้สุก Pre-Cooked Rice (PCR)

 

...

 

แป้งข้าวที่ผ่านขบวนการพิเศษ ภายใต้ความดัน และความร้อนแบบยิ่งยวด ทำให้ได้แป้งที่มีโมเลกุลขนาดเล็กลงพร้อมเข้าสู่ขบวนการทางเคมีได้อย่างรวดเร็ว และอีกทั้งยังทำให้เกิดสารโมเลกุลใหม่ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต และโปรตีน ทำให้มีคุณสมบัติ ทางชีวเคมีต่างขึ้นมากมาย สามารถช่วยดูแลเกี่ยวกับโรคเรื้อรังต่างๆ และโรคที่เรียกว่า Metabolic syndrome ซึ่งมีความผิดปกติของการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุล ในร่างกายในเซลล์ เมื่อคนได้รับสารอาหารที่ดีและเหมาะสม ร่างกาย เนื้อเยื่อ และเซลล์สามารถสร้างพลังงาน โดยใช้สารอาหารต่างๆ เพื่อซ่อมแซมส่วนที่หมดสภาพ หรือเสียหาย

งานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เซซามิน ช่วยให้การทำงานของ
หลอดเลือดแดงหัวใจทำงานดีขึ้น เซซามิน ลดคอเรสเตอรอล

 

...

 

 

จากการศึกษา ค้นพบว่า สาร เซซามิน ทำให้ vasorelaxation หรือทำให้หลอดเลือดแดงหัวใจมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในหนูที่เป็นความดันโลหิตสูงทางกรรมพันธ์ โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ในระดับโมเลกุล eNOS และการแสดงออกของยีน

 

ไขมันไม่อิ่มตัว ในเม็ดงา 100 กรัมนั้นประกอบไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (monounsaturated Fat) และเชิงซ้อน (Polyunsaturated Fat) ในสัดส่วนที่พอ ๆ กันถึง 45-60 กรัมเลยทีเดียว

ขออธิบายก่อนว่า เจ้าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

  • กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ และยังช่วยให้เลือดเหลว ไม่หนืดข้น ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่จะไหลเวียนได้ง่าย อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเพิ่ม HDL หรือ High Density Lipoprotein คือไขมันที่มีความหนาแน่นสูง เป็นไขมันที่ดีสำหรับหลอดเลือดแดง จะป้องกันไม่ให้ไขมันที่ไม่ดี (คอเลสเตอรอล) ไปพอกสะสมในหลอดเลือดแดง

  • ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ที่รู้จักกันอย่างดีนั้น คือกลุ่มโอเมก้า 3 (กรดไลโนเลอิก) และกลุ่มโอเมก้า 6 (กรดไลโนเลอิก) ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้เป็นไขมันจำเป็นสำหรับร่างกาย ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว ระบบหัวใจแข็งแรง ช่วยให้ผมดกดำ บำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่น

จากงานวิจัยสารสกัดจากงาทั้งเมล็ด ที่มีเซซามินและอนุพันธ์ของเซซามินมีคุณสมบัติด้านการแข็งตัวของเลือด (antithoumbotic) ซึ่งทำให้สรุปได้ว่า การรับประทานเมล็ดงา และสารเซซามินบริสิทธิ์อาจจะสามารถป้องการแข็งตัวของลิ่มเลือดในหลอดเลือดได้