fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
089-202-5459 •
fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
aimsgkth@gmail.com


ผลิตภัณฑ์

สารสกัดเซซามินคืออะไร?

เซซามิน (Sasamin) เป็นสารลิกแนนที่มีมากในเมล็ดงาดำ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิด ภาควิชาเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสกัดสารเซซามินบริสุทธิ์และได้ทำการวิจัย พบว่า สารเซซามิน มีคุณสมบัติที่หลากหลายและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย จึงได้นำมาพัฒนาต่อยอดและคิดค้นเป็นสูตรอาหารเสริมเข้มข้นสำหรับการดูแลสุขภาพที่ดี

นักธุรกิจ

Team Active คืออะไร?

Team Active เป็นคุณสมบัติหนึ่งในแผนปันผลของไอยรา ที่ระบุให้นักธุรกิจไอยราต้องจัดสรรให้ทีมงานแนะนำตรงส่วนตัว ดำรงอยู่ในคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนการปันผล)

ACTIVE คืออะไร

ACTIVE คือ การรักษาสถานะด้วยการซื้อสินค้าครบ 250 PV ในเดือนนั้นๆ โดยการคำนวณรายได้ทุกทางจะเริ่มนับจากวันที่ได้รักษาสถานะ

สนับสนุน

พีวี คืออะไร

พีวี (Point Value : PV) หมายถึง คะแนนของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อใช้สำหรับการคำนวณผลตอบแทนหรือโบนัสต่างๆ ของนักธุรกิจไอยราตามแผนธุรกิจไอยรา

รอบประมวลผล หมายถึงอะไร

รอบประมวลผล (ฺBonus Calculation Round) หมายถึง รอบการประมวลผลงานเพื่อคำนวณรายได้ 1 รอบ คือ 5 วัน

การแจงคะแนนหมายถึงอะไร?

การแจงคะแนน เป็นการดำเนินการของ Aistockist ที่ทำการโอนคะแนน (PV) จากกระเป๋าคะแนน (Aipocket) ของตนไปให้แก่นักธุรกิจไอยราที่มาใช้บริการสั่งซื้อสินค้าจากตน

Ai-Stock คืออะไร?

Ai-Stock คือ หน่วยการลงทุนที่นักธุรกิจไอยราสามารถเปิดไว้ (1 รหัส ต่อ 1 หน่วย) สามารถเก็บคะแนนที่ยังไม่ได้แจงค้างไว้ในระบบก่อนได้ ซึ่งคะแนนเหล่านี้จะได้รับการแจงในเวลาต่อมา

Aismart คืออะไร?

AISMART คือ ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ แบบ Real Time ของไอยรา แพลนเน็ต ที่ช่วยให้นักธุรกิจไอยรา สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก